O firmie


Pracownia działa nieprzerwanie od 1990r. Właściciel firmy odbył praktykę zawodową w zagranicznych biurach (Duesseldorf, Wiedeń). Działalność początkowo koncentrowała się wokół rynku warszawskiego i okolicznych miejscowości, by z czasem rozszerzyć się na cały kraj. W ostatnich latach nasza oferta projektowa znalazła uznanie poza granicami Polski, szczególnie na rynkach wschodnich i w Skandynawii.

Młody, ambitny ale doświadczony zespół wykonuje projekty budynków jednorodzinnych, rezydencjonalnych, biurowych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Pomagamy naszym klientom w procesie inwestycyjnym na etapie doradztwa, kontaktów z urzędami, obsługi geodezyjnej, geotechnicznej i prawnej, aż do stworzenia kompleksowego opracowania, pełnobranżowego projektu, zwieńczonego uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 


Współpraca z pracownią nie ogranicza się do projektu budynku. Z równą pasją podejmujemy się realizacji projektów wnętrz i profesjonalnych projektów zieleni. Na życzenie klienta polecamy ekipy wykonawcze i pełnimy nadzór autorski nad inwestycją oraz dokonujemy niezbędnych uzgodnień.

Nasze projekty są wypadkową oczekiwań, potrzeb klienta, poszukiwań optimum estetycznego i fachowego przygotowania technicznego w zgodności z prawem budowlanym.

 
 
WŁAŚCICIEL:

Mgr inż. arch Wojciech Obłuski posiada uprawienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 328/94/Wł oraz przynależy do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MA-1042.


ZAKRES USŁUG PROJEKTOWYCH:

- budynki mieszkalne, jednorodzinne i wielorodzinne; usługowe i biurowe
- obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe
- modernizacje i rozbudowy
- aranżacje przestrzenne wnętrz
- inwentaryzacje
- projekty urbanistyczne i zagospodarowania terenu
- ogrody

OBSŁUGA INWESTYCYJNA:

- kompleksowa usługa projektowa- projekty branżowe i nadzory budowlane
 


A U T O R S K A P R A C O W N I A
A R C H I T E K T U R Y I U R B A N I S T Y K I

,,Linearte''

PRAWA AUTORSKIE I SPRAWY Z NIMI ZWIĄZANE

Mając nadzieję, że nasz projekt będzie dobrym początkiem większej inwestycji, jednocześnie przypominamy
 
o obowiązujących prawach autorskich.

Żadna część serwisu nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody Wojciecha Obłuskiego.

Naruszenie praw serwisu skutkuje odpowiedzialnością określoną w przepisach prawa; w szczególności w przepisach Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i przepisach Kodeksu Cywilnego.

Przestrzegamy przed łamaniem praw autorskich.

Jako przykład podamy przypadek, w którym skopiowano bryłę zaprojektowanego przez nas domu ,,KALCYT". Budynek stoi w Magdalence przy ul. Modrzewiowej. Nie dość, że nieuczciwy niby-architekt (kolega Marek C.) nie poradził sobie z rozwiązaniem wnętrza budynku, to jeszcze sprawił, że inwestor zapłacił mu za ukradziony projekt kilkakrotnie więcej, niż zapłaciłby nam jako właścicielom projektu.

Apelujemy do uczciwych o informowanie nas o odkrytych plagiatach naszych projektów podpisanych przez innych projektantów.