Inne obiekty


Budynki biurowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i produkcyjne stawiają szczególne wyzwania przed projektantem. Tu najczęściej dochodzi do konieczności powiązania różnorodnej, specjalistycznej funkcji z wymogami ochrony środowiska, zapewnieniem miejsc na dojazdy i parkingi przy jednoczesnej maksymalizacji powierzchni, która przynosi zysk Inwestorowi. Nasze projekty starają się sprostać tym wymaganiom, zachowując jednocześnie swój indywidualny charakter.


 


CZAKI THERMO-PRODUCT CIVITAS CHRISTIANA
SALA WESELNA GUZOWATKA

BUDYNEK BIUROWY RASZYN

PLASTMO

HALA SPORTU RASZYN