Plac Piłsudskiego

OPIS:


Plac Piłsudskiego w Warszawie – koncepcja przebudowy.

Koncepcja zakłada potraktowanie placu jako niepowtarzalnej, kulturowo i historycznie uzasadnionej, wydzielonej, reprezentacyjnej, przestrzeni miejskiej z miejscem masowych zgromadzeń publicznych. Celowy konserwatyzm zamierzenia nie przewiduje rewolucyjnych zmian w zastanym układzie komunikacyjnym i wysokościowym; nie burzy a stara się podkreślić uwarunkowany historycznie, osiowy układ założenia. Z pietyzmem potraktowano istniejące stałe elementy, pojawiające się wraz z upływem czasu i obrazujące naszą historię: fundamenty Pałacu Saskiego, Grób nieznanego Żołnierza- zachodnia cześć placu , Krzyż i Płytę Pamiątkową- wschodnia cześć oraz Pomnik Piłsudskiego nanizany na Oś Saską. Uporządkowanie przestrzeni uzyskano wprowadzając nowe elementy skupiające się wokół podkreślenia wagi jednego z dwóch najważniejszych osiowych założeń urbanistycznych Warszawy. Oś Saska zostanie zaznaczona przez „zatopienie”, w posadzce kamiennej, pasa mosiądzu o szerokości 15cm, biegnącego ze wschodu na zachód i zakończonego tablicami-słupkami ze szkła klejonego ( spójne stylowo z tablicami informacyjnymi Krakowskiego Przedmieścia) z krótkim rysem historycznym. Osiowość założenia uwypuklona zostanie przez symetryczne przeszklenie fragmentów fundamentów Pałacu Saskiego, po obu stronach Grobu Nieznanego Żołnierza i symetryczne założenie zieleńców na dalszej części obrysu planu Pałacu. Kontur pałacu obwiedziony zostanie paskiem mosiądzu, o szerokości 10cm, „zatopionym” w zmieniających się na powierzchni placu, posadzkach (dwa rodzaje kamienia i szkło).PLANSZE: