Stadion w Raszynie

OPIS:


Projekt zagospodarowania terenu Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie powstał jako wynik analizy potrzeb lokalnej społeczności w powiązaniu z możliwościami finansowymi i najkorzystniejszymi zasobami terenowymi Gminy.

Syntetyczne potraktowanie tematu zaowocowało wytycznymi dla projektów szczegółowych:

- zespołu boisk do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej
- zespołu kortów tenisowych
- skate parku
- budynków towarzyszących z zapleczem gastronomiczno- motelowym


WIZUALIZACJE:

 


RZUTY:DETALE: