Ogród pokazowy

Przygotowujemy kompleksowe projekty ogrodów przydomowych. Jako architekci w pełni potrafimy dopasować ogród do projektów naszych domów. Jednak zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków według projektów nie sporządzonych w naszej pracowni są dla nas dodatkowym wyzwaniem i sprawiają nam równie ogromną satysfakcję.Do każdego ogrodu podchodzimy indywidualnie, gdyż nie ma dwóch takich samych uwarunkowań terenu. Analizujemy usytuowanie budynku wraz z rozkładem pomieszczeń, wielkość działki, sąsiedztwo; warunki: glebowo-wodne, ukształtowanie terenu, infrastrukturę. Na podstawie tych danych staramy się wypracować koncepcję spełniającą oczekiwania inwestora.

 


W SKŁAD PROJEKTU WCHODZI:

- kolorowa koncepcja ze schematycznym rozrysowaniem nawierzchni, rabat, trawników oraz emenentów małej architektury
- plan zagospodarowania terenu z naniesionymi rzędnymi wysokościowymi
- projekt nawierzchni
- szczegółowy projekty techniczny nasadzeń wraz z wykazem ilościowym
- projekt oświetlenia z doborem opraw oświetleniowych
- projekt elementów małej architektury (ogrodzenia, murki itp.)
- projekt systemu nawadniającego (na życzenie klienta)OPIS PRZEDSTAWIONEJ KONCEPCJI OGRODU:

Koncepcja ogrodu oparta na łukach i łagodnych liniach kompozycyjnych. Największą powierzchnię zajmuje duża płaszczyzna trawnika otoczona zróżnicowaną roślinnością. We frontowej części ogrodu zaplanowano wysokie nasadzenia pełniące funkcję izolacyjną. Dom usytuowany w głębi działki, do którego prowadzi falisty podjazd oraz niezależna, wijąca się ścieżka. Przed budynkiem zaprojektowano owalny gazon z umieszczoną wewnątrz fontanną oraz przydomowy parking na trzy miejsca postojowe. Teren znacznie opada w kierunku końca działki. Różnica wysokości została zniwelowana przy pomocy skarpy biegnącej faliście w poprzek działki. W najniżej położonej części ogrodu zaplanowano duży zbiornik wodny pełniący funkcję retencyjną. Na stawie przewidziano drewniany pomost widokowy oraz mostek prowadzący na wyspę z ozdobną altaną. Z tarasu przy budynku wypływa meandrujący strumień wpadający do stawu. Na obrzeżach ogrodu przewidziano zieleń wysoką o funkcji izolacyjnej. Przy ciągach komunikacyjnych zaplanowano niską roślinność ozdobną z dużymi plamami bylin i roślin płożących. Wewnątrz ogrodu zaprojektowano atrakcyjne nasadzenia soliterowe. Rośliny zostały dobrane pod względem wysokości, barwy, pokroju, okresu kwitnienia oraz wymagań siedliskowych.GALERIA PROJEKTÓW OGRODÓW >>kliknij tutaj<<