Sposób pracy

 


W naszej pracowni staramy się stworzyć atmosferę pozwalającą Klientowi swobodnie przekazać swoje upodobania. Pierwszym krokiem na drodze poznania klienta jest wypełnienie opracowanej przez nas ankiety. Ankieta umożliwia Inwestorowi skonkretyzowanie marzeń dotyczących własnego domu: sugeruje zastanowienie się nad wielkością każdego pomieszczenia, sposób wzajemnych powiązań między nimi, a wreszcie bogatszy lub uboższy program użytkowy domu.

W przypadku braku zdecydowania lub doświadczenia Klienta, proponujemy wspólne wypełnienie ankiety. Często pomocne jest udostępnienie adresów zaprojektowanych przez nas inwestycji, po obejrzeniu których zleceniodawca może na konkretnych przykładach wskazać swoje preferencje.

Po wypełnieniu ankiety najczęściej następuje rozmowa, która pozwala nam ustalić czysto estetyczne upodobania Klienta: formę zewnętrzna obiektu (preferencje co do kształtu opartego na liniach prostych lub płynnych), kształt i kąt nachylenia dachu, najbardziej odpowiadającą kolorystykę czy sposób wykończenia.

Kolejnym etapem współpracy jest dostosowanie zebranych przez nas wiadomości do narzuconych przez urząd warunków i możliwości stwarzanych przez teren (wizyta na działce poprzedza projektowanie). W wyniku powyższej analizy, powstaje pierwsza koncepcja przedstawiana Klientowi.

Następna rozmowa z klientem pozwala ustalić, na ile trafnie odgadliśmy upodobania i oczekiwania Inwestora. Dyskusja nad konkretnym planem umożliwia nam jeszcze dokładniej i już w szczegółach dopracować kolejną koncepcję. Zdarza się, że jest ona tą ostateczną. W innym przypadku spotykamy się i rozmawiamy z Klientem tak długo, dopóki nie poczuje, że nasza propozycja dokładnie odpowiada jego wyobrażeniom o własnym domu. Metoda ta zdaje egzamin na każdym etapie projektowania.

Dość często zdarza się, że Klient pochodzący z bardzo oddalonej miejscowości decyduje się na współpracę z naszym biurem. Formy kontaktów mogą polegać na pierwszym lub dwu, trzech spotkaniach osobistych (na terenie naszym lub Inwestora), a następnie porozumiewaniu się za pomocą faksów, korespondencji tradycyjnej lub internetowej.

W przypadku projektowania innych obiektów niż domy jednorodzinne, sposób postępowania jest analogiczny, natomiast proces projektowania wzbogaca się o dodatkowe czynności wstępne (np.: zebranie materiałów z zakresu technologii - przy budynkach przemysłowych), czy też dodatkowe czynności końcowe (np.: uzgodnienia z odnośnymi organami przy budynkach użyteczności publicznej).

Termin dostarczenia Klientowi zamkniętej dokumentacji jest uzależniony od momentu, w którym zleceniodawca uzna przedstawioną mu koncepcję za ostateczną.

W chwili przystąpienia do realizacji obiektu pomagamy w wyborze sprawdzonych przez nas materiałów i firm wykonawczych, a na prośbę Klienta podejmujemy się nadzorów inwestorskich.

Kontakt z Inwestorem nie musi kończyć się w momencie oddania gotowego projektu. Na prośbę Klienta sugerujemy koncepcyjne rozwiązania wnętrz, bądź przestrzeni na zewnątrz obiektu: ogrodów, stref odmiennych funkcjonalnie przy budynkach przemysłowych czy użyteczności publicznej.